Tuesday, July 3, 2012

Elanne Kong (江若琳) - One and Only [Simplified/Traditional Chinese + Romanization]Album: Elanne Kwong
Song: One and Only
Artist: Elanne Kong
Released: 2011

Romanization:

Múih yāt go hahng fūk fān láih
Sih ngoi dāk hán chit dái
Ngóh séung néih pùih tùhng gūn láih
Jēung hīng fáhn gāang laahp tái

Ngóh séung ngóh jouh néih sān nèuhng
Joih gāau tòhng léih jeun chèuhng dō pīu leuhng
Joi séung jeuhng meih lòih ngóh léuhng
Joih siu jeuk bouh jeuk deui jeuk cheung
Gūng néih fān héung

Baby let me be the one and only one
Tip jeuk néih makh bok sih náh mā dīk hahng wahn
Ngóh gēi doih yāt tīn jān ji dīk lòih làhm
Wàih néih fuhng séuhng jyuht méih sā kwàhn

Baby let me be the one and only one
Yeuk wúi néih joih méih laih chèuhng gíng jūng jip máhn
Yíh hauh faai lohk bouh gán gán āak sēung sáu jeui jān
Kàuh jéh tīn faai bouh gahn

Ngóh séung ngóh jouh néih sān nèuhng
Joih gāau tòhng léih jeun chèuhng chí pīu leuhng
Joi séung jeuhng meih lòih ngóh léuhng
Joih siu jeuk bouh jeuk cheung
Yeuhng néih yān séung

Baby let me be the one and only one 
Tip jeuk néih makh bok sih náh mā dīk hahng wahn
Ngóh gēi doih yāt tīn jān ji dīk lòih làhm
Wàih néih fuhng séuhng jyuht méih sā kwàhn

Baby let me be the one and only one
Yeuk wúi néih joih méih laih chèuhng gíng jūng jip máhn
Yíh hauh faai lohk bouh gán gán āak sēung sáu jeui jān
Kàuh jéh tīn faai bouh gahn

Yīu jiu gu ngóh yāt sāang yāt sai
Néih joih ngóh jó yauh
Pùih jeuk ngóh yeuhng néih jī yeuhn ngóh sáu
Gáan dāan dī fu yáuh

Baby let me be the one and only one
Tip jeuk néih makh bok sih náh mā dīk hahng wahn
Ngóh gēi doih yāt tīn jān ji dīk lòih làhm
Wàih néih fuhng séuhng jyuht méih sā kwàhn

Baby let me be the one and only one
Yáhn jeuk néih saih yeuk sih yùh chí dīk hīng fáhn
Yíh hauh faai lohk bouh gán gán āak sēung sáu jeui jān
Yìh jéh tīn jéh yeuhng gahn

Simplified Chinese:

每一个幸福婚礼
是爱得很彻底
我想你陪同观礼
将兴奋更立体

我想我做你新娘
在教堂里进场 多漂亮
再想像 未来我俩
在笑著抱著对著唱
共你分享

Baby let me be the one and only one
贴著你脉搏是那麼的幸运
我期待一天真挚的来临
为你奉上绝美纱裙

Baby let me be the one and only one
约会你在美丽场景中接吻 
以后快乐抱紧 紧握双手最真
求这天快步近

我想我做你新娘
在教堂里进场 从此漂亮
再想像 未来我俩
在笑著抱著对著唱
让你欣赏

Baby let me be the one and only one 
贴著你脉搏是那麼的幸运 
我期待一天真挚的来临
为你奉上绝美纱裙

Baby let me be the one and only one 
约会你在美丽场景中接吻 
以后快乐抱紧 紧握双手最真
求这天快步近

要照顾我一生一世
你在我左右
陪著我 让你滋润我手
简单的富有

Baby let me be the one and only one 
贴著你脉搏是那麼的幸运
我期待一天真挚的来临
为你奉上绝美纱裙

Baby let me be the one and only one 
听著你誓约是如此的兴奋
以后快乐抱紧 紧握双手最真
而这天这样近

Traditional Chinese:

每一個幸福婚禮
是愛得很徹底
我想你陪同觀禮
將興奮更立體

我想我做你新娘
在教堂裡進場 多漂亮
再想像 未來我倆
在笑著抱著對著唱
共你分享

Baby let me be the one and only one
貼著你脈搏是那麼的幸運
我期待一天真摯的來臨
為你奉上絕美紗裙

Baby let me be the one and only one
約會你在美麗場景中接吻
以後快樂抱緊 緊握雙手最真
求這天快步近

我想我做你新娘
在教堂裡進場 從此漂亮
再想像 未來我倆
在笑著抱著對著唱
讓你欣賞

Baby let me be the one and only one
貼著你脈搏是那麼的幸運
我期待一天真摯的來臨
為你奉上絕美紗裙

Baby let me be the one and only one
約會你在美麗場景中接吻
以後快樂抱緊 緊握雙手最真
求這天快步近

要照顧我一生一世
你在我左右
陪著我 讓你滋潤我手
簡單的富有

Baby let me be the one and only one
貼著你脈搏是那麼的幸運
我期待一天真摯的來臨
為你奉上絕美紗裙

Baby let me be the one and only one
聽著你誓約是如此的興奮
以後快樂抱緊 緊握雙手最真
而這天這樣近

Credit: KKbox and Baidu

No comments:

Post a Comment

Comments are moderated by me so they won't show up until I approve them. This is to prevent spam so feel free to say something, just please don't repost/reword your comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to Top